Zajímavé odkazy

Národní institut pro další vzdělávání

http://www.nidv.cz/cs/