Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Úsekové měření rychlosti

Městská policie Holešov na základě souhlasného stanoviska Policie ČR vydaného v souladu s ustanovením § 79 a zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, v zájmu zajištění bezpečnosti  provozu na pozemních komunikacích, provádí automatizované měření rychlosti ověřeným a schváleným měřidlem v části města Holešova:

 

 

Souhlasné stanovisko PČR

Ověřovací list měřícího zařízení

 

Odkaz na server INIT – foto z měřiče

adresa https://radary.holesov.cz/

 

 

 

 Zpět