Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Připravuje se velká revitalizace sídliště Novosady a Dukelská

Další z lokalit, která by se mohla dočkat rozsáhlejší opravy, je sídliště Novosady a Dukelská. Město Holešov se zapojuje do Integrovaného regionálního operačního programu a jeho 63. výzvy IROP – Zelená infrastruktura a pokusí se na opravu této lokality získat dotace.

 

Sídliště Novosady vzniklo před více než padesáti lety a za tu dobu na něm žádná větší revitalizace neproběhla, proto je už patrný zhoršený stav jak komunikací, parkovacích ploch i zeleně.  „Stávající stav veřejného prostranství sídliště již neodpovídá dnešním standardům a požadavkům. Na hranici životnosti a zcela nedostačující počtem je také mobiliář,“ vysvětluje místostarosta města Pavel Karhan, který se o vznik projektu aktivně zasadil.

 

Nádoby na tuhý komunální odpad, které nemají vyhrazené plochy a jsou umístěny nahodile na zpevněných i travnatých plochách, najdou své pevné místo a budou doplněny podzemními kontejnery. „O zeleň v lokalitách nebylo náležitě pečováno, je potřeba doplnit výsadbu stromů, keřů a dalších rostlin,“ dodává Karhan. Položili jsme mu další doplňující otázky.

 

Co je tedy cílem projektu? Jak by mělo sídliště vypadat?

Cílem předkládaného projektu je vytvoření kvalitního veřejného prostranství na ulicích Dukelská, Hanácká, Novosady, Bartošova a Havlíčkova. Koncepce je založena na řešení modernizace zpevněných ploch v území s cílem maximálního využití dešťových vod a oživení prostor mezi bytovými domy. Chceme zvýšit celkovou kvalitu života obyvatel sídliště a vytvořit vhodné podmínky pro společné setkávání a trávení volného času venku, což současný stav neumožňuje nebo pouze velmi omezeně.

 

Jaká změny na sídlišti nastanou?

V části lokalit bude vyměněn povrch asfaltové komunikace za propustný povrch. Nově budou řešeny i všechny ostatní komunikace pro dopravu a pro pěší. V celém prostoru sídliště budou opraveny stávající parkovací plochy a přibydou nová. Předpokládaná kapacita je celkem 336 míst. Dále budou umístěny 2hnízda podzemních kontejnerů. Pořízen bude také mobiliář v podobě nových laviček, stojanů na kola a odpadkových košů. Budou vybudována také dětská hřiště a doplněny fitness prvky.

 

Co bude obnášet revitalizace zeleně?

V návaznosti na řešené zpevněné plochy a vybavení sídliště budou provedeny i sadové úpravy – ty představují vykácení stávající zeleně, která je v kolizi s aktuální projektovou dokumentací a doplnění nových stromů, keřů, živých plotů dle předloženého návrhu.

 

Jaké budou náklady a jak bude řešeno financování? 

Celkové výdaje projektu přesáhnou sto milionů korun, z vlastních zdrojů bychom financovali cca 26 milionů korun a přes 80 milionů by mohla činit dotace.  

 

Jak šanci na úspěch vidíte Vy? 

Bohužel bývalé vedení města mnou rozpracovaný projekt uložilo do šuplíku a teprve potom, co bylo zvoleno nové vedení města v dubnu loňského roku, jsme na něm začali opět pracovat. Jeho velký rozsah si vyžádal obrovské nasazení všech dotčených odborů a orgánů, zejména odboru investic, kterému je třeba nejvíce poděkovat za to, že i přes zmíněnou časovou ztrátu práce vše stihl v požadovaném termínu a město Holešov svůj projekt podalo hned mezi prvními - první den výzvy. Nyní je na hodnotitelích, jak uspějeme a zda dotaci získáme. Rozhodnutí by mělo padnout v první polovině tohoto roku. Podle výsledku pak bude vypsána veřejná soutěž na zhotovitele a zahájena vlastní realizace, která by měla probíhat zejména v příštím roce. Právě i toto je důvod, že v řešené lokalitě budeme nyní provádět údržbové práce jen v nejnutnější míře.

 

A pokud by město Holešov v žádosti o dotaci neuspělo?

V případě, že bychom úspěšní nebyli, je na zastupitelích, zda a v jakých etapách by se naprojektované práce prováděly. Jedno je jisté – realizace by z městských peněz byla na několik roků. Proto si všichni přejme, abychom uspěli a ušetřené vlastní peníze mohli využít na další potřebné investice ve městě.

 

Hana Helsnerová

 

 

 

 Zpět