Cookie Consent by Free Privacy Policy website

České země uprostřed Evropy - přednáška

 

Konání dne:12. 10. 2023
Místo konání:Zámek Holešov - sala terrena
Vstupenky:

50 Kč

Otevírací doba:

17:00

 

 

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku archivářky Šárky Steinové a Filipa Pauluse na téma České země uprostřed Evropy, která proběhne od 17 h v sala terreně holešovského zámku. Vstupné 50 Kč.

 

Tematicky se přednáška zaměřuje na dva základní okruhy. První představuje didakticky pojaté vazby, které nás někdy vydělují a jindy spojují s Evropou, jíž jsme součástí. Každé z pěti vybraných témat (hranice, lesy, montana – nerostné bohatství, řeky a vodní díla, doprava, architektura a urbanismus) poukazuje na vazby s některou sousedící evropskou zemí, ale zároveň mají přesah do širšího evropského prostoru. Informace obsažené v kartografických archiváliích jsou ideálním prostředkem pro vyjádření a pochopení takových vzájemných vazeb.
Druhý okruh přednášky naopak prezentuje to, co české země ve svém vývoji a Česká republika v současnosti přinesly a přinášejí Evropě a v jaké se tak děje podobě a formě.
Přednáška navazuje na výstavu České země uprostřed Evropy, která je až do 15. listopadu volně přístupná v sala terreně zámku.