Letní škola barokní hudby Holešov - Ročník 2020

 

Konání od:7. 8. 2020
Konání do:16. 8. 2020
Web akce:http://https://www.baroknihudba.cz/
Místo konání:Zámek Holešov

 

 

Motto 2020: DUCHOVNÍ vs. SVĚTSKÉ v díle J. S. Bacha

je typem workshopu, který je zaměřen na provádění vokálně instrumentálních děl starších slohových období, zejména baroka, ve stylu poučené interpretace staré hudby. Praktická výuka je rozšířena o řadu přednášek a podnětných rozhovorů o lidech a s lidmi pohybujícími se v oblasti staré hudby a její poučené interpretace. Vyučují se všechny umělecké kategorie podílející se na realizaci děl (sbor, sóla, ansámbly, varhanní pozitiv, cembalo, generál bas, housle, viola, violoncello, zobcová i příčná flétna, hoboj a další ) pod vedením mezinárodního týmu lektorů.

    Komorní a kantátové koncerty 2020:

  • pátek 7. 8. 2020, 19:30 – slavnostní zahájení, Zámek Holešov
  • neděle 9. 8. 2020, 20:00 – Koncert lektorů, Zámek Holešov
  • pondělí 10. 8. 2020, 20:00 – Interní soutěž o výstup s orchestrem a recitál
  • úterý 11. 8. 2020, 20:00 – 1. Studentský koncert – Duchovní, Kostel sv. Anny Holešov
  • středa 12. 8. 2020, 20:00 – 2. Studentský koncert – Zámecká noc, Zámek Holešov
  • pátek 14. 8. 2020, 19:30 – Závěrečný koncert,  Zámek Holešov
  • sobota 15. 8. 2020, 19:00  – Závěrečný koncert,  kostel Panny Marie Sněžné, Olomouc
  • neděle 16. 8. 2020, 15:00 – Závěrečný koncert,  kostel sv. Petra a Pavla, Kelč

Předprodej vstupenek:

KONCERTY HOLEŠOV:

od 1. 8. na Městském informačním centru – nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov, Telefon: 573 395 344