Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Roštění

Roštění leží v severozápadní části Zlínského kraje na rozhraní Hané a Valašska. Obec Roštění se rozkládá asi čtrnáct kilometrů severovýchodně od Kroměříže a sedm kilometrů severozápadně od města Holešov.

Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná. Obec leží v Hornomoravském úvalu. Katastrální výměra obce činí 687 hektarů a je charakterizováno mírně svažitým terénem, v nadmořské výšce cca 237 m n.m. Z celkové katastrální výměry obce tvoří převážnou většinu orná půda, lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem, najdeme zde však i ovocné sady.
V katastru obce Roštění se nachází dva vodní toky – Roštěnka a Pacetlucký potok, v místní trati je Roštěnka většinou zatrubněná.

V obci je pro menší děti k dispozici mateřská škola. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod, telefonní kabel. Současné Roštění je upravená vesnice se 750 obyvateli s bohatou spolkovou činností, tradici si získal rybářský maraton, pořádaný dvakrát ročně místními rybáři. Sportovní areál, který leží na okraji obce blízko lesa, nabízí víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal a fotbal. Zásobování a občerstvení zajišťují tři obchody a tři hostince. Obec je dostupná autem a autobusem po celý rok.