Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Řídící výbor je především platformou:

Složení Řídícího výboru MAP pro ORP Holešov:

Zástupce realizátora MAP Ing. Martin Bartík (předseda Mikroregionu Holešovsko)
Zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Rudolf Seifert (starosta Města Holešova)

Mgr. Petr Chvátal (vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Holešov)

Vojtěch Adamík (starosta Obce Ludslavice)

RNDr. Ladislav Zavadil (zastupitel Obce Žeranovice)

Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin

Mgr. Jarmila Růžičková (ředitelka 1. Základní školy Holešov)

Lenka Krčová (ředitelka Mateřské školy Sluníčko Holešov)

PaedDr. Zdeněk Janalík (ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov)

Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Jarmila Vaclachová (ředitelka TYMY – Středisko volného času Holešov)

Mgr. Klára Zalabáková (vedoucí a sociální pracovník, Charita Holešov), do 12/2016 Bc. Zdeněk Štokman 

Bc. Irena Železná (vedoucí Městské knihovny Holešov)

Zástupce Zlínského kraje, KAP Ing. Radovan Výsmek (člen realizačního týmu KAP, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚZK)
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče)

Pavel Vybíral (zástupce rodičů, 2. Základní škola Holešov)
Ing. Pavel Karhan (zástupce rodičů, 1. Základní škola Holešov)
Aleš Přikryl (zástupce rodičů, Základní škola a Mateřská škola Rymice)
Barbora Zdráhalová (zástupce rodičů, Mateřská škola Míškovice)

Zástupce MAS Ing. Petr Lipner (předseda správní rady MAS-Partnerství Moštěnka)