Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přílepy

Původní obydlí našich předků v pohanských dobách v 7. století za vlády Bořivoje I. se připomíná za současnou obci u potoka "Mojena". Tato osada nesoucí název po zakladateli se jmenovala "Hynčina". Vlivem pustošení uherských kmenů, kdy lidé prchali až na blízký "Hrádek", osada nakonec zcela zanikla. Vykopávky v těchto místech přinesly jen malé zbytky střepů, zdiva a náznaky pohřebiště. V 50 letech se o zjištění dávné minulosti pokoušel prof. Jančík z Holešova.
Současné Přílepy jak uvádí "Zemské desky", vznikly za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1272. Majitelem této osady, neboli dvora byl Jindřich z Přílep. Na místě současného zámku, o kterém bude podrobněji psáno dále, stávala v tu dobu tvrz. Ani v této době (1643) však neustávaly pustošivé výpravy švédských vojsk. Lidé si dávali o nich znamení zapálenými ohni na "Hradě" v Přílepích do okolí na hrad Lukov nebo Buchlov. Přesto lidé kraj neopustili a dočkali se příznivějších časů. Obec to však byla velmi malá, neboť ještě v roce 1778 čítala 35 domků rozložených kolem současné návsi ve tvaru podkovy nad zámeckou tvrzí, mlýnem u potoka "Mojena" a pár chalupami v "Hačkách".

V minulosti, tak jako v celém okolí se stavěly domky z nepálených cihel zvaných koty nebo vepřovice. Chalupy se zpravidla stavěly na poskládaných kamenech z uhnětených cihel. Tyto se vyrobily z hlíny, promíchali řezanou slámou a plevami. V dřevěné formě dostaly tvar a nechaly se vysušit sluncem. Maltou byl obdobný materiál. Krytinou byly především došky z režné slámy, výjimečně dřevěný šindel. Krytina těchto starých domů, především u hlavní silnice a návsi se za léta změnila, avšak některé zdi jsou po staletí v těchto obývaných domech doposud.
Slaměné střechy způsobily, že v roce 1883 byl v Přílepích největší požár, kdy vyhořelo celé "Záhumení". Doškové chalupy v těsné blízkosti začaly hořet jedna po druhé. Při rekonstrukcích těchto domků v současnosti je vidět značně ohořelé trámy z této doby. Pálené cihly, které nahradily dřívější se vyráběly v parní cihelně "Pokorný" v Holešově a dále v Žopích. Ostatní hospodářská stavení jako chlévy, stodoly a sýpky na tom nebyla jinak.
Řada stodol byla téměř celá dřevěná. Podlahy byly hliněné, zatažené "kravincem" a to i ve stodolách, či půdách. Stáje pro dobytek byly v těsné blízkosti s obydlím. Širší kamenné náspy oddělovaly chlévy od otevřených hnojišť. Přetékající močůvkou a odtoky ze silážních jam se nikdo zvláště nezabýval, tak jako tomu bylo u studní, které byly též v těsné blízkosti těchto znečisťujících zdrojů. Studny byly po svém obrodu celé vyskládány kameny tak dovedně, že se i při větších hloubkách nesesuly.
V kuchyních byla hliněná kachlová kamna zpravidla spojená s pecí, na které se spalo. Ještě v 60 letech minulého století se v pecích někde pekly vdolky např. při mlácení. Větší hospodářství vyžadovala pomoc čeledi. Tito, až na výjimku spávali v létě na seně a v zimě v maštalích u koní nebo u krav.
Na této kresbě můžete vidět někdejší podobu srdce vesnice.

Přicházíme-li klikatou cestou od města Holešova, mírně stoupající, u "Přílepského potoka" vytvářející západní hranici katastru nemůžeme přehlédnout pomníček zvaný "U Panenky Marie". K tomuto místu se váže pověst, že zde zemřela svobodná matka s novorozeným dítětem, která nenašla přístřeší u lidí v naší vsi. Dalším místem našeho ohlédnutí za historií je kříž ve "Špitále" z roku 1864, kde dříve bylo poslední zastavení pohřebního průvodu. Cesta vzhůru by nás zavedla přes "Hačku" a dále na "Větřici". Pokračujeme dále po hlavní silnici vedoucí kolem zámecké zahrady s vlastním zámkem.
Zámek postavený roku 1852 na místě staré tvrze byl v držení posledních hrabat rodu Seilernů. Hraběnka Terezie Seilernová zde pobývala s jedinou komornou p. Hortovou a kočím Homolou, který ji vozil denně v kočáře do kostela až do roku 1948. Za působení těchto vlastníků (1779 - 1945) byl postaven současný zámek, kříž ve Špitále, změněn zámecký park, postavena kaple (1882) a škola (1905).

Obec leží u státní komunikace spojující Holešov a Fryšták a je dosažitelná z obou směrů. Autobusové spojení zajišťují ČSAD na linkách Zlín-Holešov či Holešov-Zlín. V obci jsou dvě autobusové zastávky: V dolní části "U zámku", v horní části "U nádrže". Autobusové spojení je dotováno obecním úřadem.

Základní škola slouží obci od roku 1905. V roce 1997 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba nové budovy. V roce 2005 proběhla rozsáhlá rekonstrukce staré budovy. Šlo o výměnu stávajících oken za dřevěná eurookna, renovace historických vstupních dveří, výměna stropů, podlahové krytiny a instalace vertikalních žaluzií.
Nová budova disponuje bazénem (plaveckou učebnou), hernou a tělocvičnou, která slouží taktéž veřejnosti. Škola je vybavena kuchyní, kde se vaří obědy nejen pro školu, ale také pro školku, zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti.
Ve škole se vyučuje 1.-5. ročník, starší děti dojíždějí do Holešova.

Mateřská škola slouží pro místní děti. U školky je rozlehlá parková zahrada s pískovištěm a dětským hřištěm.

Pro sportovní aktivity slouží kompletně vybavená tělocvična místní ZŠ a přilehlé multifunkční hřiště.
Tělocvična je využívána především ke hře volejbalu, nohejbalu, aerobiku či jógy. Multifunkční hřiště je využíváno zejména dětmi a mládeží. Od května 2006 funguje v areálu sportoviště tenisový kurt s umělým povrchem.


V obci jsou provozovány prodejny potravin a smíšeného zboží ve spodní části vesnice. K dostání je základní sortiment potravin a smíšeného zboží.
Otvírací doba jedné je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu. Ve druhé je otevírací doba do 18hod. a o víkendu do 13hod.

V budově bývalého horního obchodu se nachází pěstitelská pálenice opatřena moderní technologií destilace.

Pro pohostinské účely slouží hospoda U Páralů která se nachází u hlavní silnice v dolní části obce poblíž autobusové zastávky u zámku.
V letních měsících nabízí hospoda "U Páralů" taktéž posezení pod vkusnou pergolou v rozsáhlé zahradě s tanečním kolem.  
Pohostinství nabízí veškeré občerstvení, možnost stravování v omezené nabídce. Stává se zejména přes léto častou zastávkou turistů, cykloturistů a houbařů.

V centru obce na návsi se nachází restaurace "U Miloša". Je zde možnost stravování v omezené nabídce. Restauraci lze využívat na rodinné oslavy, svatby atd. Vše dle dohody s provozovatelem.