Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Partnerství

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP.

Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin:

Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě s partnery:

Seznam MŠ, ZŠ zapojených do projektu MAP