Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přílepy

Počet obyvatel 1008 (k 1. 1. 2023)
Počet zaměstnanců 59 (k 1. 12. 2022)
Rozloha 317,65 ha (k 1. 1. 2023)
Schválená ÚPD Územně plánovací dokumentace
Starosta Ing. Ivana Sehnalová
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2022
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2018
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2014
Kulturní památky V obci se nachází 2
Válečné hroby V obci se nachází 2
Základní či mateřská škola Základní škola - Mateřská škola
Adresa Obec Přílepy 4, 769 01 Holešov
Telefon 573 397 992, 606 666 225 (starostka)
E-mail obec@prilepy.cz
Web www.prilepy.cz

Původní obydlí našich předků v pohanských dobách v 7. století za vlády Bořivoje I. se připomíná za současnou obci u potoka "Mojena". Tato osada nesoucí název po zakladateli se jmenovala "Hynčina". Vlivem pustošení uherských kmenů, kdy lidé prchali až na blízký "Hrádek", osada nakonec zcela zanikla. Vykopávky v těchto místech přinesly jen malé zbytky střepů, zdiva a náznaky pohřebiště. V 50 letech se o zjištění dávné minulosti pokoušel prof. Jančík z Holešova.
Současné Přílepy jak uvádí "Zemské desky" v Olomouci, vznikly za vlády Přemysla Otakara II. v roce 1278. Majitelem této osady, neboli dvora byl Jindřich z Přílep. Na místě současného zámku, o kterém bude podrobněji psáno dále, stávala v tu dobu tvrz. Ani v této době (1643) však neustávaly pustošivé výpravy švédských vojsk. Lidé si dávali o nich znamení zapálenými ohni na "Hradě" v Přílepích do okolí na hrad Lukov nebo Buchlov. Přesto lidé kraj neopustili a dočkali se příznivějších časů. Obec to však byla velmi malá, neboť ještě v roce 1778 čítala 35 domků rozložených kolem současné návsi ve tvaru podkovy nad zámeckou tvrzí, mlýnem u potoka "Mojena" a pár chalupami v "Hačkách".

V minulosti, tak jako v celém okolí se stavěly domky z nepálených cihel zvaných koty nebo vepřovice. Chalupy se zpravila stavěly na poskládaných kamenech z uhnětených cihel. Tyto se vyrobily z hlíny, promíchali řezanou slámou a plevami. V dřevěné formě dostaly tvar a nechaly se vysušit sluncem. Maltou byl obdobný materiál. Krytinou byly především došky z režné slámy výjimečně dřevěný šindel. Krytina těchto starých domů, především u hlavní silnice a návsi se za léta změnila, avšak některé zdi jsou po staletí v těchto obývaných domech doposud.
Slaměné střechy způsobily, že v roce 1883 byl v Přílepích největší požár, kdy vyhořelo celé "Záhumení". Dochové chalupy v těsné blízkosti začaly hořet jedna po druhé. Při rekonstrukcích těchto domků v současnosti je vidět značně ohořelé trámy z této doby. Pálené cihly, které nahradily dřívější se vyráběly v parní cihelně "Pokorný" v Holešově a dále v Žopích. Ostatní hospodářská stavení jako chlévy, stodoly a sýpky na tom nebyla jinak.
Řada stodol byla téměř celá dřevěná. Podlahy byly hliněné, zatažené "kravincem" a to i ve stodolách, či půdách. Stáje pro dobytek byly v těsné blízkosti s obydlím. Širší kamenné náspy oddělovaly chlévy od otevřených hnojišť. Přetékající močůvku a odtoky ze silážních jam se nikdo zvláště nazabýval, tak jako tomu bylo u studní, které byly též v těsné blízkosti těchto znečisťujících zdrojů. Studny byly po svém obrodu celé vyskládány kameny tak dovedně, že se i při větších hloubkách nesesuly.
V kuchyních byla hliněná kachlová kamna zpravidla spojená s pecí, na které se spalo. Ještě v 60 letech minulého století se v pecích někde pekly vdolky např. při mlácení. Větší hospodářství vyžadovala pomoc čeledi. Tito, až na výjimku spávali v létě na seně a v zimě v maštalích u koní nebo u krav.
Na této kresbě můžete vidět někdejší podobu srdce vesnice.

Přicházíme-li klikatou cestou od města Holešova, mírně stoupající, u "Přílepského potoka" vytvářející západní hranici katastru nemůžeme přehlédnout pomníček zvaný "U Panenky Marie". K tomuto místu se váže pověst, že zde zemřela svobodná matka s novorozeným dítětem, která nenašla přístřeší u lidí v naší vsi. Dalším místem našeho ohlednutí za historií je kříž ve "Špitále" z roku 1864, kde dříve bylo poslední zastavení pohřebního průvodu. Cesta vzhůru by nás zavedla přes "Hačku" a dále na "Větřici". Pokračujeme dále po hlavní silnici vedoucí kolem zámecké zahrady s vlastním zámkem.
Zámek postavený roku 1852 na místě starého (tvrze) byl v držení posledních hrabat rodu Seilernů. Hraběnka Terezie Seilernová zde pobývala s jedinou komornou p. Hortovou a kočím Homolou, který ji vozil denně v kočáře do kostela až do roku 1948. Za působení těchto vlastníků (1779 - 1945) byl postaven současný zámek, kříž ve Špitále, změněn zámecký park, postavena kaple (1882) a škola (1905).

Obec leží u státní komunikace spojující Holešov a Fryšták a je dosažitelná z obou směrů. Autobusové spojení zajišťují ČSAD na linkách Zlín-Holešov či Holešov-Zlín. V obci jsou dvě autobusové zastávky: V dolní části "U zámku", v horní části "U nádrže". Autobusové spojení je dotováno obecním úřadem.

Základní škola slouží obci od roku 1905. V roce 1997 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba nové budovy. V roce 2005 proběhla rozsáhlá rekonstrukce staré budovy. Šlo o výměnu stávajících oken za dřevěná eurookna, renovace historických vstupních dveří, výměna stropů, podlahové krytiny a instalace vertikalních žaluzií.
Nová budova disponuje bazénem (plaveckou učebnou), hernou a tělocvičnou, která slouží taktéž veřejnosti. Škola je vybavena kuchyní, kde se vaří obědy nejen pro školu, ale také pro školku, zaměstnance a zájemce z řad veřejnosti
Ve škole se vyučuje 1-5 ročník, starší děti dojíždějí do Holešova.

Mateřská škola slouží pro místní děti. U školky je rozlehlá parková zahrada, s pískovištěm, a dětským hřištěm.

Pro sportovní aktivity slouží kompletně vybavená tělocvična místní ZŠ a přilehlé asfaltové hřiště s rozměry pro volejbal.
Tělocvična je využívána především ke hře volejbalu, nohejbalu, aerobiku či jógy. Asfaltové hřiště je využíváno zejména dětmi a mládeží. Od května 2006 funguje v areálu ZŠ tenisový kurt s umělým povrchem, který se dá využít též ke hře volejbalu, nohejbalu a malé kopané. Kurt je přístupný veřejnosti a pravidla provozu jsou uvedeny v sekci provoz kurtu


V obci je provozována prodejna potravin a smíšeného zboží ve spodní části vesnice. K dostání je základní sortiment potravin a smíšeného zboží.
Otvírací doba je v dopoledních hodinách ve všední dny a v sobotu.

V budově bývalého horního obchodu se nachází pěstitelská pálenice opatřena moderní technologií destilace.

Pro pohostinské účely slouží hospoda U Páralů která se nachází u hlavní silnice v dolní části obce poblíž autobusové zastávky u zámku.
V letních měsících nabízí hospoda "U Páralů" taktéž posezení pod vkusnou pergolou v rozsáhlé zahradě s tanečním kolem. Na čepu je pivo Zubr za cenu 25,50 Kč.
Pohostinství nabízí veškeré občerstvení, možnost stravování v omezené nabídce. Stává se zejména přes léto častou zastávkou turistů, cykloturistů a houbařů.

V centru obce na návsi se nachází restaurace "U Miloša". Je zde možnost stravování - jídla na objednávku dle jídelního lístku po celý den. Restauraci lze vzužívat na rodinné oslavy, svatby atd. Vše dle dohody s provozovatelem. Více na www.restauraceumilosa.cz.