Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Pravčice

Počet obyvatel 705 (k 1. 1. 2023)
Počet zaměstnanců 183 (k 1. 12. 2022)
Rozloha 699,27 ha (k 1. 1. 2023)
Schválená ÚPD Nerealizuje Městský úřad Holešov
Starosta Šárka Gahurová
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2022
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2018
Členové zastupitelstva Zvolení v roce 2014
Kulturní památky V obci se nenachází žádná
Válečné hroby V obce se nenachází žádný
Základní či mateřská škola Základní a mateřská škola
Adresa Obec Pravčice, 768 24 Hulín
Telefon 573 350 527, 602 685 833 (starostka)
E-mail obecpravcice@seznam.cz
Web www.pravcice.cz

První zmínka o obci Pravčice pochází ze dne 25. května 1261, kdy daroval král Přemysl Otakar II. olomouckému biskupovi Brunovi z hraběcí rodiny Holštýnsko-Schauenburské za věrné služby Újezd Hulský a dědiny Praweziz, Nemeziz a Altendorf (Pravčice, Němčice a Starou Ves). Do roku 1984 byla obec samostatná.

V roce 1984 došlo k připojení obce Pravčice k sousednímu městu Hulínu. Místní částí Hulína byly Pravčice šest let – do konce června roku 1990. Dne 1. července 1990 se obec Pravčice opět osamostatnila.
Obec je v současné době spravována Zastupitelstvem obce Pravčice. Dalšími orgány obce jsou Rada obce Pravčice, starosta obce Pravčice, Obecní úřad Pravčice a zvláštní orgány obce.

Obec Pravčice se nachází ve východní části úrodné Hané. Území je takřka rovinné o ploše 700 ha s nadmořskou výškou od 196 m n.m. při potoku Žabínek na jižním okraji katastru obce po 212 m n.m. v části Padělky při okraji severovýchodním. Na polích se pěstuje obilí, řepa, kukuřice, brambory a řepka.


Obec leží cca 2 km od sousedního Hulína, 9 km od okresního města Kroměříže a 30 km od krajského města Zlína. Propojení Pravčic s okolními obcemi a městy zajišťuje především silnice III. třídy, která ji protíná a která navazuje na silnici II. třídy Hulín–Holešov. V závěru roku 2010 byla obec napojena novou rychlostní komunikací R55 na dálnici D1.

Obcí protéká řeka Rusava a potoky Rymický, Roštěnka a Kostelecký, které se do Rusavy na katastru obce vlévají. Jediným rybníkem je Broďák zvaný Hliník, na který navazuje Hájek - zbytek lužního lesa. Při severním okraji území se rozprostírá malý lesík nazývaný Remíz. Remíz má výměru cca 2 ha, obhospodařuje ho zdejší myslivecké sdružení. Do nejbližších větších lesů v Hostýnských vrších na východ od obce či v Chřibech na jihozápad je to kolem 20 km.

Samotná obec Pravčice má ve svém vlastnictví kromě polností, rybníka, Remízu a hřbitova i většinu místních komunikací včetně polních, páteřní kanalizaci, veřejné osvětlení, síť několika studní, objekt obecního úřadu s obřadní síní, zasedací místností a obecní knihovnou, budovu školy spolu s dětským hřištěm na přilehlém dvoře, objekt Sokolovny s rozsáhlým areálem Sokolské zahrady včetně víceúčelového hřiště, hasičskou zbrojnici, víceúčelový objekt u autobusové zastávky, fotbalové hřiště s šatnami, tzv. „hasičskou louku“, obecní hospodu a další nemovitosti.

V obci se nachází tři prodejny smíšeným zbožím, tři hospody, spousta živnostenských provozoven a po obou březích řeky Rusavy velký areál bývalého zemědělského družstva, na jehož ploše sídlí v současné době několik firem. Při silnici Hulín – Holešov se rozprostírá fotovoltaická elektrárna.

Nejdůležitější informace o Pravčicích jsou od počátku samostatné Československé republiky systematicky zaznamenávány prioritně v obecních kronikách. Prvním kronikářem obce byl František Tetera, učitel, druhým Ladislav Krejčiřík, řídící učitel, třetím kronikářem se stal Bruno Zapletal, obchodník, po něm vedl kroniku Miroslav Rozkošný, původním povoláním agronom a zootechnik, nyní v důchodu. V současné době píše kroniku obce Mgr. Marie Černošková, učitelka.

Další informace jsou od roku 2007 poskytovány na těchto oficiálních webových stránkách obce a od roku 2011 začal vycházet obecní zpravodaj nazvaný „Pravčické noviny“. Titulní strana prvních „Pravčických novin“ byla uvozena leteckým pohledem na obec, znakem obce a částí hanácké výšivky, neboť k hanáckým tradicím se každá generace pravčických občanů hrdě hlásí.

Pro zajímavost je možné uvést, že na fasádě obecního úřadu na návsi jsou nainstalovány sluneční hodiny a na věži kostela sv. Floriana kostelní hodiny se zvonkohrou. Obec je proslulá chovem koní se zaměřením na parkury, v současné době je jedna z pěti stájí zaměřena i na koně westernové.

Pravčice jsou členem Místní akční skupiny MAS - Partnerství Moštěnka.