Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Lukoveček

První zmínka o obci je datována z roku 1480 jako Lukovec Dolní. Po různých jménech se dospělo do dnešní podoby, pravděpodobně zdrobnělina Lukova. Do r.1849 byl Lukoveček součástí Lukovského panství, v letech 1850 - 1942 součástí okresu Holešov, do r. 1945 okresu Kroměříž, do r. 1960 opět okresu Holešov a po r. 1961 okresu Gottwaldov. Od r. 1976 - 2001 spadal Lukoveček pod Městský úřad Fryšták. Od 1. 1. 2001 se obec osamostatnila. 

Mezi významné objekty v obci patří kaple zasvěcená Panně Marii, Pomocnici křesťanů, postavená uprostřed návsi v roce 1879.

Nedaleko této kaple se nachází pomník prvního čsl. prezidenta T. G. Masaryka, který byl postaven v r. 1932. V době II. sv. války byl pomník uschován a v r.1945 znovu odhalen. V katastru obce se nachází dva kříže, kamenný u kaple a Červený. Na začátku obce ve směru od Fryštáku a také obrázek Panny Marie v blízkosti bývalého vypáleného dubu nad Ráztokou.

Současnou podobu získala náves až v roce 1958, kdy byl zbořen dům čp. 39, který stával v místě parčíku před kapličkou. Hlavní dominanty návsi, kaplička s kamenným křížem a jednotřídní škola, však byly postaveny již v osmdesátých letech 19. století a pomník Tomáše Garrigue Masaryka o padesát let později.

První selský vodovod byl v obci zřízen v r. 1894. V roce 1934 byla zřízena telefonní ústředna a celoobecní vodovod, na který se postupně připojovaly všechny domy. Kanalizace je provedena jen částečně bez připojení na ČOV. Obec zbudovala v r. 1902 vlastním nákladem silnici z rozcestí nad Fryštákem do středu obce a v r. 1922 - 1927 vlastním nákladem silnici ze středu obce na pokraj Přílep. V r. 1934 byla provedena regulace potoka přes obec a v r. 1946 byl zřízen obecní rozhlas. Elektrifikace byla do obce zavedena v r. 1936 a plynofikace v r. 1990.

Největšího základního pokroku obce bylo dosaženo za starostování pana Bohumila Nováka
(za I. republiky), který byl za svou činnost jmenován zasloužilým občanem. Obec byla převážně zemědělská, JZD bylo založeno 1953 (znovu v r. 1958), po r. 1989 byla část půdy navrácena původním vlastníkům.