Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Co je MAP

eu-msmt.png

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.

Projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).

Nositel projektu: Mikroregion Holešovsko

Doba realizace projektu: 2. 5. 2016 – 30. 4. 2018

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná opatření:


Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů:


Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit může být:

Základními výstupy MAP jsou: