Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná

opz-publicita-003.jpg

Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016696

Poskytovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

Žadatel o dotaci: Mikroregion Holešovsko

Partner: Mikroregion Žídelná

Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností napříč dvěma mikroregiony a jejich obcemi, tak aby se staly přívětivými a transparentními veřejnými institucemi pro své občany. Cíle bude dosaženo prostřednictvím koncepčního uchopení otázky komunikace v obou svazcích, dále pořízením moderních komunikačních nástrojů eGovernmentu, dle individuálních potřeb obcí, na něž bude navazovat vzdělávací aktivita s danou tématikou.

Cílové skupiny projektu: veřejnost, volení zástupci a zaměstnanci zapojených obcí a zaměstnanci Mikroregionu Holešovsko a Mikroregionu Žídelná.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

komunikacni-strategie-obci-mikroregionu-holesovsko-a-zidelna (1).pdf

priloha-c-1-akcni-plan (1).pdf

priloha-c-2-dotaznikova-setreni.zip

priloha-c-3-vzorove-ukazky-komunikace.pdf

------------------------------

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dokumenty Komunikační strategie obcí Mikroregionu Holešovsko a Žídelná a Akční plán.

 

 

 

 Zpět